ResponsibUs

Responsible Business. For Us.

ResponsibuUs®-vastuullisuusmalli tukee liiketoiminnan kestävää kasvua. Se ohjaa katsomaan tulevaisuuteen ja keskittymään tekoihin. Siitä hyödymme me kaikki – ihmiset, ympäristö ja talous.

Malli on kehitetty erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin, ja se soveltuu vastuullisuustyön käynnistämiseen ja syventämiseen.

Mitä asiakas saa?

ResponsibUs®-vastuullisuusmalli muodostuu kolmesta osasta.

  1. Nykytilan arviointi – Analyysi liiketoiminnan vastuullisuuden ulottuvuuksista ympäristön, ihmisten ja talouden kannalta.
  2. Vastuullisuuslupaus – Liiketoiminnan kannalta oleelliset strategiset vastuullisuustavoitteet (3-5) – joihin yritys on valmis sitoutumaan.
  3. Vastuullisuusohjelma – Konkreettinen toimintasuunnitelma, joka sisältää tavoitteet, mittarit ja aikataulut sekä viestintäsuunnitelman. Ohjelma kytketään laajempaan vastuullisuuden viitekehykseen.

Mallia on mahdollista räätälöidä kunkin asiakkaan tarpeisiin sopivaksi, myös osio kerrallaan.

Tekijä

”Uskon, että vastuullisen liiketoiminnan voittoja on mahdollista kasvattaa nykyisestään. Hyötyjiä ovat paitsi yritykset, myös me kaikki: ihmiset, ympäristö ja talous.

Palveluiden ja tuotteiden vastuullisuuden vahvistaminen on mahdollista ja välttämätöntä kaiken kokoisissa yrityksissä. Siksi olen kehittänyt ResponsibUs®-vastuullisuusmallin. Tarjoan yrityksille niiden kehitysvaiheeseen ja kokoon räätälöitävän palvelun. Yli 20 vuoden kokemus kestävän kehityksen toimeenpanosta, strategisen tason suunnittelusta, johtamisesta ja viestinnästä on asiakkaideni käytössä.

Tarja Arkio
Vastuullisuuden vauhdittaja, yrittäjä
YTM, BA, akkreditoitu palvelumuotoilija

ReferenssejäVastuullisuusohjelma

Vastuullisuus on keskeinen osa Oras Groupin arvolupausta sekä liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua. Osana Oras Groupin strategiatyötä laadittiin vastuullisuustavoitteet, sanoitettiin ne mission ja arvojen mukaisiksi sekä rakennettiin operatiivista toimintaa tukevat prosessit.

Työ tehtiin tiiviissä yhteistyössä Oras Groupin asiantuntijoiden kanssa. Koska yhtiön tavoitteena on vahvistaa arvolupausta, sisältöjen muotoilussa osallistettiin henkilöstöä ylimmästä johdosta aina eri maiden toiminnoissa työskenteleviin asiantuntijoihin. Valmistelussa hyödynnettiin mm. ryhmähaastatteluja ja kyselyitä ja samalla selvitettiin sidosryhmien odotuksia, toimialan kehitysnäkymiä sekä haettiin inspiroivia verrokkeja. Lopputuloksena on liiketoimintaa tukeva ohjelma, joka asettaa selkeät tavoitteet, aikataulut ja mittarit seuraavan kolmen vuoden vastuullisuustyölle sekä tukee vastuullisuusraportointia.Ydinliiketoiminnan vastuullisuuden kehittäminen

Liikuntapalveluita työnantajille tarjoavan yrityksen missio on hyödyntää liikkumisen potentiaali työpaikan kaikkien työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi.
Yritys muotoili itselleen vastuullisuuslupauksen, jossa tuodaan esiin laajempi yhteiskunnallinen tavoite: kansanterveyden parantaminen. Samalla se laajensi ja muotoili Liikkuva tauko® -palveluaan niin, että passiiviset liikkujat kokivat sen houkuttelevampana.

”Tämä oli ainutlaatuinen mahdollisuus löytää vastuullisen ja tuottavan palvelun yhtymäkohtia kilpaillulla alalla. Prosessissa tarkastelimme vastuullisuutta myös ostajan näkökulmasta. Yhteistyö lisäsi Virkisterin liiketoiminnallisia mahdollisuuksia.”
Riikka Ilmivalta
CEO, työfysioterapeutti, Virkisteri Oy

Vastuullisuuslupaus

Asiakaspalvelun uudistusprojekteja toteuttava yritys haluaa kehittää suomalaisesta asiakaspalvelusta maailman sujuvinta. Automaatio ja robotiikka muuttavat alan työtehtäviä ja osaamisvaatimuksia vauhdilla, ja yritys haluaa omalla toiminnallaan tukea asiakaspalvelualan työntekijöitä muutoksen keskellä. Se sitoutuu vastuullisuuslupauksessaan luotsaamaan organisaatiot turvallisen muutoksen tielle. Vastuullisuuslupauksen tueksi käytiin läpi liiketoiminnan prosesseja, pyydettiin yhteistyökumppaneita arvioimaan lupauksen toteutumista ja konkretisoitiin se kahden case-esimerkin avulla.

”Tämä oli meille todella tymäkkä kypsymisprosessi kaikessa nopeudessaan, saimme siilattua vähän vaikean tuntuisesta vastuullisuusnäkökulmasta ulos White Hatin kannalta olennaisen ja paketoitua sen toimintaamme ohjaaviksi periaatteiksi ja vastuullisuuslupaukseksi.”
Samuli Ketola
Customer Service Designer, Strategist, Entrepreneur, White Hat Oy

Ota yhteyttä

Tarja Arkio
Vastuullisuuden vauhdittaja, yrittäjä

tarja.arkio@responsibus.fi
+358 40 508 3731

© 2022 ResponsibUs® – y-tunnus 3234647-9 – Tietosuojaseloste